free web creation software

За нас

Консултантите на Лангман имат общо над 60 000 часа опит във всички области на управлението на човешките ресурси, както в корпоративна среда, така и като външни консултанти.

50+

Проекти
във всички области на ЧР

20+

Проведени
обучения

800+

Назначени
кандидати

99%

Запълнени
позиции

96%

Задържане
на назначените*

Ние имаме опит в следните индустрии:

    • Търговия на дребно и едро
    • Логистика и Верига на доставките
    • Телекомуникации и ИТ
    • Производство и Инженеринг
    • Бързооборотни и Потребителски стоки
    • Банкови и Финансови услуги
    • Аутсорсинг и Споделени услуги
    • Фармацевтика и Здравни услуги

Възползвайте се от богатия ни опит на българския пазар, глобалните стандарти и най-добрите практики, които следваме.

* процент новоназначени, останали поне 12 месеца на съответната позиция или междувременно повишени