site maker

Решения

Mobirise

Консултиране - Човешки Ресурси

Като корпоративни служители и външни консултанти, ние имаме над 50 успешно завършени проекти във всички сфери на управлението на човешките ресурси. Използвайте опита ни, за да си осигурите конкурентно предимство чрез измерими подобрения в представянето на служителите и организацията ви.

Какво можем да направим за вас:

- Изготвяне и развитите на стратегии, политики, процеси, практики и програми за оптимизиране на управлението на човешките ресурси
- Изготвяне и въвеждане на компетентностни модели
- Управление на представянето
- Кариерно планиране и развитие
- Осигуряване на съответствие на функцията по управление на човешките ресурси с Общия Регламент относно Защитата на Данните
- Измерване на възвращаемостта на инвестициите в човешкия капитал

Mobirise

Подбор

Услугите ни включват:

- Подбор на мениджъри
- Подбор за специфични и висококвалифицирани експертни позиции
- Директен подбор (headhunting)

Многобройни източници за намиране на подходящите кандидати.
Богатата ни база данни, професионалната ни мрежа от уважавани и опитни експерти и използването на модерни технологии, ни осигуряват достъп до най-подходящите пасивни и активни кандидати.

Надеждни методи за оценка.
Използваме доказали се в бизнеса методи за оценяване на професионалните и личностни качества на кандидатите.

Бързо, ефективно и при по-добри условия.
Методите ни на подбор ни позволяват да намираме подходящите кандидати по-бързо и да ги оценим по-задълбочено. Предлагаме едни от най-разумните условия на пазара. 

Предварително определена твърда цена.
Нашето възнаграждение не се изчислява като процент от договореното с кандидатите годишно или месечното възнаграждение и така можете да предвидите и бюджетирате по-прецизно разходите си. 

Mobirise

Обучение

Предлаганите от Лангман обучения са насочени към мениджърските и ЧР екипи на компаниите и имат за цел придобиване на умения за прилагане на доказани практики за управление на човешкия капитал.

Програмите на обученията се изготвят според нуждите на клиента, като част от областите за развитие включват:

- Подбор и техники за интервюиране
- Управление на процеса по оценка на представянето
- Развитие на хората
- Стратегии за възнаграждения и придобивки
- Проблемни поведения на служителите и как да се справим с тях
- Разрешаване на конфликти
- Политики на работното място и как да извлечем полза от тях